Legislaţie

Ordin nr. 264 /2008

ORDIN nr. 264 din 13 august 2008 privind aprobarea modelelor marcilor de certificare ce urmeaza sa fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 22 august 2008
Data intrarii in vigoare : 22 august 2008

In temeiul art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare, al art. 14 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 30 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba modelele marcilor de certificare ce urmeaza sa fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Marca de certificare reprezinta semnul conventional prin care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor certifica titlul metalului pretios.

(2) Marca de certificare este reprezentata de un simbol unic pentru tipul de metal pretios, alaturi de precizarea titlului metalului pretios, redat in cifre arabe, precum si numarul de inregistrare la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a marcii de certificare.

ART. 3

Marca de certificare se graveaza, in relief, pe varful poansonului.

ART. 4

Marcile de certificare se vor aplica alternativ cu vechile marci, pana la confectionarea noilor poansoane.

ART. 5

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 38/2004 pentru aprobarea modelelor marcilor de certificare care urmeaza sa fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, se abroga.

ART. 6

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Gheorghe Ciubotaru
Bucuresti, 13 august 2008. 

Nr. 264.

ANEXA

Marcile de certificare pentru argint

-----------

NOTA(CTCE)

Marcile de certificare pentru argint, se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociata).

Marcile de certificare pentru aur

-----------

NOTA(CTCE)

Marcile de certificare pentru aur, se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociata).

Marcile de certificare pentru platina si paladiu

----------

NOTA (CTCE)

Marcile de certificare pentru platina si paladiu, se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociata).

----------