Legislaţie

Ordin nr.104 / 2015

ORDIN nr. 104 din 17 martie 2015 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii sau mentinerii autorizatiei pentru operatiunea de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
Data intrarii in vigoare : 5 mai 2015

Avand in vedere prevederile:

- Hotararii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 700/2012, cu modificarile ulterioare, al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin: 

ART. 1

Prezentul ordin stabileste conditiile aplicabile in vederea autorizarii sau mentinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie.

 ART. 2

Prevederile prezentului ordin se aplica operatorilor economici autorizati de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sa efectueze cel putin una dintre urmatoarele operatiuni:

a) prelucrarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase (exclusiv producerea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase);

b) introducerea in tara a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase.

ART. 3

Conditiile necesare pentru autorizarea sau mentinerea autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie sunt:

- autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pentru cel putin una dintre operatiunile prevazute la art. 2, vizata anual;

- personal propriu angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, desemnat prin decizia administratorului, care promoveaza testarea, respectiv retestarea, anual;

- dotarea tehnica specifica tipului de metal pretios pentru care se solicita marca de garantie proprie, conform art. 7.

ART. 4

(1) Documentele care se vor depune la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in vederea obtinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie de catre operatorul economic al carui personal a promovat testarea sunt urmatoarele:

- cerere de autorizare pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase;

- autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pentru cel putin una dintre operatiunile prevazute la art. 2, vizata anual;

- proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Directiei metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley, al carui model este prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin, prin care se atesta existenta dotarii tehnice prevazute la art. 7;

- cerere de stabilire a marcii de garantie proprie;

- dovada achitarii taxei de autorizare pentru operatiunea de marcare a metalelor pretioase.

(2) Documentele care se vor depune la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in vederea mentinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie de catre operatorul economic al carui personal a promovat retestarea anuala sunt urmatoarele:

- autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pentru cel putin una dintre operatiunile prevazute la art. 2, vizata anual;

- proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Directiei metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, prin care se atesta existenta dotarii tehnice prevazute la art. 7.

ART. 5

(1) In termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei complete prevazute la art. 4 alin. (1), Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va completa autorizatia cu operatiunea de marcare a metalelor pretioase si va stabili continutul marcilor de garantie proprie.

(2) Personalul desemnat care a promovat testarea are dreptul de marcare cu marca de garantie proprie numai a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase apartinand operatorului economic care l-a desemnat in vederea participarii la testare si strict pentru tipul de metal pretios pentru care a promovat testarea.

(3) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va organiza anual retestarea personalului in vederea mentinerii dreptului de a aplica marca de garantie proprie a operatorului economic care l-a desemnat.

ART. 6

(1) In vederea mentinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase, operatorii economici autorizati in perioada 2004-2007 vor depune in termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la sediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - Directia metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5, dosarul pentru retestarea personalului desemnat sa aplice marca de garantie proprie, ce va contine urmatoarele documente:

- cerere de inscriere la testare, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin;

- autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, vizata anual, pentru cel putin una dintre operatiunile prevazute la art. 2;

- adeverinta de stabilire a continutului marcii de garantie proprie, emisa de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;

- proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Directiei metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, prin care se atesta existenta dotarii tehnice prevazute la art. 7;

- decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;

- copia cartii de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate;

- copia contractului individual de munca pe perioada nedeterminata al persoanei desemnate;

- fisa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberata de medicina muncii.

(2) Dupa data primei testari, organizata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, operatorii economici al caror personal a promovat testarea in perioada 2004-2007 isi vor mentine autorizatia pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase numai in conditiile prevazute la art. 3.

(3) Retestarea va consta intr-o proba teoretica si o proba practica.

(4) Vor putea sustine proba practica numai acele persoane care au promovat proba teoretica in conditiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea testarii in vederea autorizarii sau mentinerii autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase, aprobat prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, denumit in continuare Regulament.

ART. 7

Dotarea tehnica minima specifica tipului de metal pretios pentru operatorii economici care solicita autorizarea sau mentinerea autorizarii pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase este urmatoarea:

1. piatra de analiza;

2. lupa;

3. ciocan;

4. suport de marcare;

5. reactivi chimici, depozitati in sticlute de culoare bruna, cu dop rodat si picurator, pentru: aur - 6 reactivi specifici, argint - 1 reactiv specific, platina - 1 reactiv specific;

6. chei-etalon cu diferite compozitii chimice pentru fiecare titlu legal, dupa cum urmeaza:

*T*

+--------------------------------------------+

¦Nr. ¦                  ¦ Titlu  ¦    Nr.    ¦

¦crt.¦   Metal pretios  ¦ la mie ¦chei-etalon¦

+----+------------------+--------+-----------¦

¦ 1. ¦Aur galben        ¦   375  ¦      6    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   500  ¦      6    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   585  ¦     15    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   750  ¦      6    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   833  ¦      5    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   900  ¦      4    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   916  ¦      5    ¦

+----+------------------+--------+-----------¦

¦ 2. ¦Aur alb           ¦   375  ¦      1    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   585  ¦      1    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   750  ¦      1    ¦

+----+------------------+--------+-----------¦

¦ 3. ¦Argint            ¦   750  ¦      1    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   800  ¦      1    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   875  ¦      1    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   916  ¦      1    ¦

¦    ¦                  +--------+-----------¦

¦    ¦                  ¦   925  ¦      1    ¦

+----+------------------+--------+-----------¦

¦ 4. ¦Platina           ¦   950  ¦      1    ¦

+----+---------------------------------------¦

¦ 5. ¦                   Paladiu spectrometru¦

¦    ¦                   cu fluorescenta de  ¦

¦    ¦                   raze X*)            ¦

+--------------------------------------------+

*ST*

----------

*) Spectrometrul cu fluorescenta de raze X trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- pentru toate aliajele metalelor pretioase, eroarea de masurare trebuie sa fie sub 0,5%, demonstrata prin rapoarte de aplicatii ale firmei producatoare;

- abaterea standard a valorilor obtinute pentru 10 masuratori consecutive efectuate in acelasi loc pe aliajele metalelor pretioase sa fie sub 0,1%, demonstrata prin rapoarte de aplicatii ale firmei producatoare.

----------

7. spatiu special amenajat pentru analiza si marcarea metalelor pretioase, in care este obligatorie prezenta unei mese speciale de lucru si a unei case de bani.

ART. 8

(1) Conditiile necesare pentru participarea la testarea in vederea autorizarii operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie sunt:

- cerere de inscriere la testare, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;

- decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;

- copia contractului individual de munca pe perioada nedeterminata;

- fisa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberata de medicina muncii;

- autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, vizata anual, pentru cel putin una dintre operatiunile prevazute la art. 2;

- copia cartii de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate.

(2) Testarea va consta intr-o proba teoretica si o proba practica.

(3) Vor putea sustine proba practica numai acele persoane care au promovat proba teoretica in conditiile stabilite prin Regulament.

ART. 9

Regulamentul, precum si informatiile privind bibliografia, data si locul sustinerii probei teoretice si probei practice vor fi disponibile la sediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si pe site-ul www.anpc.ro

ART. 10

Pentru participarea la testarea in vederea autorizarii sau mentinerii autorizarii operatiunii de marcare a metalelor pretioase se percep taxe, in limitele si in conditiile stabilite prin Regulament.

ART. 11

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 12

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Marius Alexandru Dunca
Bucuresti, 17 martie 2015. Nr. 104.   

ANEXA 1

CERERE

pentru inscrierea la testarea in vederea obtinerii sau mentinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase 

Subscrisa S.C./P.F.A./A.F., ......., cu sediul social/domiciliul in localitatea ........, str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......, posesoare a Autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase nr. ...., eliberata la data de ........, va rugam sa ne aprobati inscrierea la testarea in vederea obtinerii/mentinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase, pentru urmatoarele persoane desemnate:

1. ........., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., CNP ........, pentru*1): aur [], argint [], platina [], paladiu [];

2. ........., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., CNP ........, pentru*1): aur [], argint [], platina [], paladiu [];

3. ........., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., CNP ........, pentru*1): aur [], argint [], platina [], paladiu [];

4. ........., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., CNP ........, pentru*1): aur [], argint [], platina [], paladiu [];

5. ........., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., CNP ........, pentru*1): aur [], argint [], platina [], paladiu [].

----------

    *1) Se va marca cu X casuta corespunzatoare metalului pretios pentru care se solicita autorizarea sau mentinerea autorizarii.

----------

 

    Activitatea de analiza si marcare cu marca de garantie proprie se va face la urmatorul punct de lucru/sediu social din judetul ......, localitatea ....., str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., et. ....., dotat in conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 104/2015 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii sau mentinerii autorizatiei operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie.

 

                    .......................

                    (semnatura si stampila)

 

 

    ANEXA 2

 

                               PROCES-VERBAL

de constatare a dotarii tehnice prevazute la art. 7 din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor  nr. 104/2015 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii sau mentinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie nr. ...... din .............

Subsemnatul(a), .........., din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - Directia metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley (ANPC - DMPPPPK), in baza dispozitiilor Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 104/2015, imputernicit prin Delegatia nr. ..... din ........, am constatat ca S.C. ........ detine/nu detine dotarea tehnica minima specifica tipului de metal pretios .........., pentru care se solicita autorizarea/mentinerea autorizarii pentru efectuarea operatiunii de marcare a metalelor pretioase.

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in doua exemplare, unul pentru S.C. ....... si unul pentru Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

ANPC-DMPPPPK

 .......................
(semnatura si stampila)

 

S.C. .......................

 .......................

(semnatura si stampila)

---