Legislaţie

Ordin nr. 103 / 2015

ORDIN nr. 103 din 16 martie 2015 privind modificarea Normelor tehnice de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 102/2004

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
Data intrarii in vigoare : 4 mai 2015

Avand in vedere prevederile:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare;

in temeiul art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 700/2012, cu modificarile ulterioare, al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 27 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite urmatorul ordin:

ART. I

Art. 31 din Normele tehnice de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 102/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, se modifica dupa cum urmeaza:

    "Art. 31. - (1) Sunt exceptate de la marcare:

    1. obiectele si bijuteriile confectionate din metale pretioase si aliaje ale acestora, care din cauza constructiei se pot deforma, fisura sau deteriora in orice alt mod ca urmare a aplicarii marcii;

    2. placutele, fragmentele si lucrarile din aur dentar si din alte aliaje dentare ale metalelor pretioase;

    3. fragmentele de obiecte si bijuterii din metale pretioase;

    4. monedele, medaliile si plachetele din metale pretioase si aliaje ale acestora;

    5. lingourile din metale pretioase si aliaje ale acestora;

    6. metalele pretioase si aliajele acestora sub forma de materii prime;

    7. obiectele confectionate din metale pretioase sau aliaje ale acestora, utilizate in scop industrial sau de cercetare ori pentru analize de laborator;

    8. obiectele si bijuteriile confectionate din metale pretioase si aliaje ale acestora, destinate exportului;

    9. obiectele care au parti confectionate din metale pretioase si aliaje ale acestora, care din cauza constructiei nu pot fi analizate la piatra de analiza;

    10. obiectele si bijuteriile confectionate din metale comune sau din alte materiale acoperite total ori partial cu metale pretioase sau aliaje ale acestora.

    (2) Vanzarea, cumpararea si scoaterea din tara a lingourilor si/sau topiturilor din metale pretioase sau aliaje ale acestora se fac numai daca acestea sunt insotite de raport de incercare eliberat de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

    (3) Exceptie de la prevederile alin. (2) fac aurul financiar si aurul monetar, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Marius Alexandru Dunca
Bucuresti, 16 martie 2015.

Nr. 103.